ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie SGI-110-04: Multicentrická, otevřená, randomizovaná studie fáze 3 srovnávající přípravek SGI-110 a terapii volby u dospělých s dříve neléčenou akutní myeloidní leukémií (AML), kteří nejsou považováni za kandidáty intenzivní chemoterapie k indukci remise
EudraCT number 2014-001233-89
Číslo protokolu SGI-110-04
Zadavatel Astex Pharmaceuticals, Inc., 4420 Rosewood Drive Ste 200, Pleasanton, CA 94588, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 23.4.2015
Datum schválení MEK 13.5.2015
Datum zahájení 4.8.2015
Datum ukončení 28.8.2018(30.5.2018)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice ,I.interní klinika ? klinika hematologie,U nemocnice 2,128 08 Praha 2
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ,Interní hematologická klinika ,Šrobárova 1150/50,100 34 Praha 10
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,625 00 Brno

Zpět na seznam