ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, jednoramenné navazující klinické hodnocenícharakterizující dlouhodobou bezpečnost cinakalcet hydrochloridu v léčběsekundární hyperparatyreózy u pediatrických pacientů s chronickým onemocněním ledvin na hemodialýze
EudraCT number 2014-003563-38
Číslo protokolu 20140159
Zadavatel Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320, United States of America
Indikační skupina
Diagnóza chronické onemocnění ledvin na hemodialýze
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 10.4.2015
Datum schválení MEK 1.4.2015
Datum zahájení 3.6.2015
Datum ukončení 13.12.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole,Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam