ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Klinické hodnocení fáze 3 s přípravkem pembrolizumab (MK-3475) v první linii léčby u pacientů s rekurentním/metastázujícím dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku
EudraCT number 2014-003698-41
Číslo protokolu MK-3475-048
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 24.4.2015
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika onkologická,17.listopadu 1790,Ostrava-Poruba,708 52
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2.LF UK,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,775 20
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
Fakultni nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05

Zpět na seznam