ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ TASELISIB V KOMBINACI S FULVESTRANTEM OPROTI PLACEBU V KOMBINACI S FULVESTRANTEM U POSTMENOPAUZÁLNÍCH ŽEN S MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTÁZUJÍCÍM HER2 NEGATIVNÍM KARCINOMEM PRSU POZITIVNÍM NA ESTROGENOVÉ RECEPTORY, U NICHŽ DOŠLO K RECIDIVĚ NEBO PROGRESI ONEMOCNĚNÍ BĚHEM LÉČBY INHIBITOREM AROMATÁZY NEBO P
EudraCT number 2014-003185-25
Číslo protokolu GO29058
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 10.2.2015
Datum schválení MEK 11.5.2015
Datum zahájení 29.10.2015
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika 1. LF UK a VFN,U nemocnice 2,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Multiscan s.r.o,Onkologické centrum Multiscan Pardubice ,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice Olomouc ,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,775 20

Zpět na seznam