ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE II, HODNOTÍCÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKU MHAA4549A V KOMBINACI S OSELTAMIVIREM VE SROVNÁNÍ S OSELTAMIVIREM PŘI LÉČBĚ ZÁVAŽNÉ INFEKCE CHŘIPKOU TYPU A
EudraCT number 2014-000461-43
Číslo protokolu GV29216
Zadavatel Genentech Inc.,1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, United States of America
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza chřipka typ A
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 26.1.2015
Datum schválení MEK 1.10.2014
Datum zahájení 12.1.2016
Datum ukončení 13.9.2017, 26.9.2017
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, Brno
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika infekčního lékařství,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52
Krajská nemocnice Liberec,Anesteziologicko resuscitační oddělení,Husova 10,Liberec,460 01 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Kralovské Vinohrady,Klinika Anesteziologie a resuscitace ,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
Fakultní Nemocnice Hradec Králové,Klinika infekčních nemocí,Sokolská 581,Hradec Králové ,500 05

Zpět na seznam