ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická randomizovaná studie srovnávající Pixantrone + Rituximab s Gemcitabinem + Rituximabem u pacientů s agresivním nehodgkinovým lymfomem B-buněk, u kterých došlo k relapsu po terapii CHOP-R nebo ekvivalentním režimem a u kterých není vhodná transplantace kmenových buněk
EudraCT number 2012-001790-86
Číslo protokolu PIX306
Zadavatel CTI BioPharma, Corp.,3101 Western Avenue, Suite 600,Seattle WA 98121, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza agresivní nehodgkinový lymfon B-buněk
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 22.12.2014
Datum schválení MEK 22.1.2015
Datum zahájení 2.4.2015
Datum ukončení 12.10.218
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,I. interní klinika - klinika hematologie,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Hradec Králové,IV. interní hematologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Interní hematologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam