ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, otevřená, aktivně kontrolovaná studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost roxadustatu v léčbě anémie u dialyzovaných pacientů (ROCKIES)
EudraCT number 2014-000780-40
Číslo protokolu D5740C00002
Zadavatel AstraZeneca AB,Pepparedsleden 1,Mölndal,SE-431 83
Indikační skupina Nefrologie; urologie, sexuologie
Diagnóza anémie u dialyzovaných pacientů
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 16.1.2015
Datum schválení MEK 24.9.2014
Datum zahájení 24.2.2015
Datum ukončení 20.12.2018 (ukonč. 25.9.2018)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Dialyzační středisko, Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.,Sokolovská 304/810,Praha 9,19061
FN Brno,Dialyzační a nefrologické oddělení,Jihlavská 20,Brno,62500
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem,Nefrologicko-dialyzační oddělení,Sociální péče 3316 /12A,Ústní nad Labem,40113
Nemocnice Tábor, a.s.,Hemodialýza,Kpt. Jaroše 2000,Tábor,39002
Dialyzační středisko Dialcorp, s.r.o.,U Stadionu 1555,Rychnov nad Kněžnou,51601
Dialyzační středisko Dialcorp, s.r.o.,Ohradní 1368,Praha 4,14000
Dialyzační středisko, Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.,Politických vězňů 576,Slaný,27401
Dialyzační středisko, Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.,Sokolovská 304/810,Praha 9,19061 (již neprobíhá)
IKEM,Klinika nefrologie,Vídeňská 1958/9,Praha 4,14021
,,,,

Zpět na seznam