ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIIb, sledující účinnost a bezpečnost při pokračujícím podávání Enzulatamidu pacientům naivním k chemoterapii s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčených docetaxelem a prednisonem, kteří mají progresi na enzulatamidu samotném.
EudraCT number 2013-004711-50
Číslo protokolu 9785-MA-1001
Zadavatel Astellas Pharma Europe Limited, 300 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone KT15 2NX, United Kingdom
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 24.11.2014
Datum schválení MEK 13.11.2014
Datum zahájení 12.2.2015
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice u Sv. Anny,Onkologická klinika,Pekařská 53,Brno,656 91
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,77900
Fakultní nemocnice Plzeň,Onkologická klinika,Alej Svobody 80,Plzeň -Lochotín,30460
Všeobecná fakultní nemocnice V Praze,Onkologická klinika,U nemocnice 2,Praha 2,12808

Zpět na seznam