Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 s paralelními skupinami, hodnotící účinnost léčby s různými dávkami přípravku GS-6615 na komorovou arytmii u pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) nebo s defibrilátorem pro srdeční resynchronizační terapii (CRT D)
EudraCT number 2013-004430-15
Číslo protokolu GS-US-356-0101
Zadavatel Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive,Foster City,CA 94404, United States of America
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza komorová arytmie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 25.11.2014
Datum schválení MEK 5.11.2014
Datum zahájení 16.2.2015
Datum ukončení 2.11.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,III. interní - kardiologická klinika,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Hradec Králové,I. interní kardioangiologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Olomouc,I. interní klinika ? kardiologická,I. P. Pavlova 6,Olomouc,775 20

Zpět na seznam