Detail klinického hodnocení

Název studie Jednoramenná studie fáze 2 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu v kombinaci s rituximabem u pacientů s doposud neléčenou chronickou lymfatickou leukemií s delecí 17p
EudraCT number 2013-003314-41
Číslo protokolu GS-US-312-0133
Zadavatel Gilead Sciences, Inc.,333 Lakeside Drive,Foster City, CA,94404
Indikační skupina Hematologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 12.8.2014
Datum schválení MEK 5.11.2014
Datum zahájení 22.4.2015
Datum ukončení 22.3.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultni nemocnice Olomouc,Hemato-onkologicka klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,775 20
Vseobecna fakultni nemocnice v Praze,1. interni klinika - klinika hematologie,U nemocnice 1,Praha 2,128 08
Fakultni nemocnice Hradec Kralove,IV. interni hematologicka klinika,Sokolska 581,Hradec Kralove,500 05
Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady,Interni hematologicka klinika,Srobarova 50,Praha 10,100 34
Fakultni nemocnice Brno,Interni hematoonkologicka klinika,Jihlavska 20,Brno,625 00
Fakultni nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52

Zpět na seznam