ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, paralelně skupinové, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení přípravku eculizumab k prevenci opožděné funkce štěpu po transplantaci ledvin u dospělých jedinců s rizikem opožděné funkce štěpu
EudraCT number 2013-004650-25
Číslo protokolu ECU-DGF-201
Zadavatel Alexion Pharmaceuticals Incorporated,352 Knotter Drive,Cheshire,CT 06410
Indikační skupina Nefrologie; urologie, sexuologie
Diagnóza funkce štěpu po transplantaci ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 28.8.2014
Datum schválení MEK 8.8.2014
Datum zahájení 25.11.2014
Datum ukončení 25.1.2017
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny,Klinika Nefrologie,Vídeňská 1958/9,Praha 4-Krč,140 21

Zpět na seznam