Detail klinického hodnocení

Název studie otevřená randomizovaná multicentrická klinická studie fáze 3, porovnávající léčbu bosutinibems léčbou imatinibem u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi
EudraCT number 2013-005101-31
Číslo protokolu AV001
Zadavatel Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 3.10.2014
Datum schválení MEK 24.9.2014
Datum zahájení 27.1.2015
Datum ukončení 2.6.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH IV. Interní hematologická klinika,Fakultní Nemocnice Hradec Králové,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Interní hematologická a onklogická klinika,Fakultní Nemocnice Brno,Jihlavská 20,Brno,625 00
I. Interní klinika ? klinika hematologie,Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08
Ústav hematologie a krevní transfuze,,U Nemocnice 2094/1,Praha 2,128 08

Zpět na seznam