Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu v kombinaci s bendamustinem a rituximabem k léčbě v minulosti neléčené chronické lymfocytické leukémie
EudraCT number 2013-003313-17
Číslo protokolu GS-US-312-0123
Zadavatel Gilead Sciences, Inc.,333 Lakeside Drive,Foster City, CA,94404
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 4.6.2014
Datum schválení MEK 4.6.2014
Datum zahájení 18.8.2014
Datum ukončení 23.3.2016 & 27.6.2016
Poznámka Studie ukončena předčasně z důvodu bezpečnosti pacientů.
Centra, kde bude probíhat KH Vseobecna fakultni nemocnice v Praze,1. interni klinika - klinika hematologie,U nemocnice 1,Praha 2,128 08
Fakultni nemocnice Hradec Kralove,IV. interni hematologicka klinika,Sokolská 581,Hradec Kralove,500 05
Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady,Interni hematologicka klinika,Srobarova 50,Praha 10,100 34
Fakultni nemocnice Brno,Interni hematoonkologicka klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Fakultni nemocnice Plzen,Hemato-onkologicke oddeleni,Alej Svobody 80,Plzen,304 60
Fakultni nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52

Zpět na seznam