ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Fáze III, randomizovaná, pro pozorovatele zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie hodnotící imunogenitu a bezpečnost kandidátní očkovací látky proti pásovému oparu od GSK Biologicals podané nitrosvalově ve dvou dávkách pacientům po transplantaci ledviny starším 18 let.
EudraCT number 2012-005059-18
Číslo protokolu 116886
Zadavatel GlaxoSmithKline Biologicals s.a.,Rue de l'Institut, 89,Rixensart,1330
Indikační skupina Očkování
Diagnóza očkovací látka proti pásovému oparu u pacientů po transplantaci ledviny
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 5.6.2014
Datum schválení MEK 3.4.2014
Datum zahájení 11.12.2014
Datum ukončení 13.10.2017
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové,Urologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05

Zpět na seznam