Detail klinického hodnocení

Název studie MULTICENTRICKÉ OTEVŘENÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III PRO PACIENTY S RECIDIVUJÍCÍ/REZISTENTNÍ CHRONICKOU LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIÍ K VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU PŘÍPRAVKU GDC-0199 (ABT-199) V KOMBINACI S RITUXIMABEM V POROVNÁNÍ S BENDAMUSTINEM A RITUXIMABEM
EudraCT number 2013-002110-12
Číslo protokolu GO28667
Zadavatel AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG,Knollstrasse,Ludwigshafen,67061
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 26.2.2014
Datum schválení MEK 6.11.2013
Datum zahájení 26.8.2014
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Vseobecna fakultni nemocnice v Praze,,U Nemocnice 2,Praha 2,12808
Fakultní nemocnice Olomouc,Hemato-onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,77520
Fakultni nemocnice Brno ,Interni hematoonkologicka klinika,Jihlavská 20,Brno,62500
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790,Ostrava ? Poruba,70852
Fakultní nemocnice Hradec Králové,IV.interni hematologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové ,50005
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Interní hematologická klinika,Šrobárova 50,Praha 10,10034

Zpět na seznam