ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III hodnotící ARN-509 u mužů s nemetastazujícím (M0) karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci
EudraCT number 2012-004322-24
Číslo protokolu ARN-509-003
Zadavatel Aragon Pharmaceuticals, Inc, 10990 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, California 90024, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 6.1.2014
Datum schválení MEK 23.10.2013
Datum zahájení 25.6.2014
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Slezská nemocnice v Opavě, p.o.,Urologické oddělení,Olomoucká 86,Opava,746 01
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie ,Budínova 2,Praha 8,180 81
Všeobecná fakultní nemocnice ,Urologická klinika ,Ke Karlovu 6,Praha 2,128 00
Urocentrum Praha s.r.o.,,Karlovo náměstí 3 ,Praha,120 00
Krajská nemocnice Liberec, a.s.,Onkologické oddělení,Husova 10,Liberec,460 63
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,775 20
ResearchSite s.r.o., Slovanská 27, 326 00 Plzeň
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59, Praha 4
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

Zpět na seznam