Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3, hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu (GS-1101) v kombinaci s bendamustinem a rituximabem u dříve léčené chronické lymfatické leukémie
EudraCT number 2011-006292-20
Číslo protokolu GS-US-312-0115
Zadavatel Gilead Sciences, Inc.,199 East Blaine Street,Seattle, WA,98102
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza chronická lymfatická leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 19.9.2013
Datum schválení MEK 18.7.2013
Datum zahájení 14.2.2014
Datum ukončení 7.1.2019 (14.12.2018)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno,Interní hematoonkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové,IV. Interní hematologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790,Ostrava - Poruba,708 52

Zpět na seznam