Detail klinického hodnocení

Název studie Konfirmační multicentrická studie s jedním ramenem k hodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti protilátky blinatumomabu BiTE? u dospělých pacientů s minimálním reziduálním onemocněním (MDR) B-prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukémií
EudraCT number 2010-018314-75
Číslo protokolu MT103-203
Zadavatel Amgen Research (Munich) GmbH,Staffelseestraße 2,Munich,81477
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza lymfoblastická leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 29.5.2013
Datum schválení MEK 15.5.2013
Datum zahájení 18.12.2013
Datum ukončení 1.3.2019(17.12.2018
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Ústav hematologie a krevní transfuze,NA,U Nemocnice 1,Praha 2,120 00
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematoonkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam