ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ, OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III KE STANOVENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI TRASTUZUMAB EMTANSINU VE SROVNÁNÍ S TRASTUZUMABEM JAKO POMOCNÉ LÉČBY HER2-POZITIVNÍHO PRIMÁRNÍHO KARCINOMU PRSU U PACIENTŮ S REZIDUÁLNÍM NÁDOREM PATOLOGICKY PŘÍTOMNÝM V PRSU NEBO AXILÁRNÍCH MÍZNÍCH UZLINÁCH PO PŘEDOPERAČNÍ LÉČBĚ
EudraCT number 2012-002018-37
Číslo protokolu BO27938
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd,Grenzacherstrasse 124,Basel,4070
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 22.2.2013
Datum schválení MEK 4.4.2013
Datum zahájení 6.6.2013
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Radiologické centrum , Multiscan s.r.o.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,U nemocnice 2,Praha 2,12808
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové ,50005
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,77520

Zpět na seznam