ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie faze II u paralelních skupin, se sekvenčním uspořádáním, zahrnující tři fáze a hodnotící bezpečnost, toleranci a účinnost humanizované monoklonální protilátky OPN305, která blokuje Toll-like receptor 2 u pacientů po transplantaci ledvin s vysokým rizikem rozvoje opožděné funkce štěpu
EudraCT number 2012-001455-39
Číslo protokolu OPN-305-102
Zadavatel Opsona Therapeutics Ltd,Second Floor, Ashford House, Tara Street,,Dublin,2
Indikační skupina Nefrologie; urologie, sexuologie
Diagnóza transplantace ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 5.3.2013
Datum schválení MEK 3.1.2013
Datum zahájení 27.5.2013
Datum ukončení 5.9.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH IKEM,oddělení nefrologie,Videnska 1958/9,Praha 4,14021

Zpět na seznam