Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost perorálního Azacytidinu plus nejlepší podpůrné péče ve srovnání s placebem plus nejlepší podpůrnou péčí jako udržovací léčby u pacientů s akutní myelodní leukémií v úplné remisi
EudraCT number 2012-003457-28
Číslo protokolu CC-486-AML-001
Zadavatel Celgene Corporation,86 Morris Avenue,Summit, NJ,07901
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní myelodní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 21.1.2013
Datum schválení MEK 18.4.2013
Datum zahájení 8.7.2014
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Brno,Interní hematoonkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Ústav hematologie a krevní transfúze,,U Nemocnice 1,Praha 2,128 20
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,I. interní klinika - klinika hematologie,U Nemocnice 2,Praha,128 08 (již neprobíhá)

Zpět na seznam