ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze II, s paralelními skupinami, hodnotící bezpečnost a účinnost dvou inhalovaných dávek LASAG a placeba, aplikovaných třikrát denně dospělým pacientům hospitalizovaných s akutní závažnou chřipkou.
EudraCT number 2012-004072-19
Číslo protokolu Acti-INSP-001
Zadavatel Activaero GmbH,Wohraer Strasse 37,Gemuenden/Wohra,35285
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza chřipka
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 15.1.2013
Datum schválení MEK 26.11.2012
Datum zahájení 29.1.2013
Datum ukončení 28.5.2015
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Děčín o.z. ,Interní oddělení,U Nemocnice 1,Děčín II,405 99
Nemocnice Blansko,Plicní oddělení,Sadová 33,Blansko,678 31
Nemocnice Mělník,Infekční oddělení,Pražská 528,Mělník,276 01
Nemocnice Tábor, a.s,Oddělení plicní a TBC,Kpt. Jaroše 2000,Tábor,390 02
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.; ,Interní oddělení I,Duchcovská 53,Teplice,415 29
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,Interní oddělení,Žďárská 610,Nové Město na Moravě,592 31
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem,Infekční oddělení,Sociální péče 3316/12A,Ústí nad Labem,401 13
Nemocnice Na Bulovce,Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Budínova 2, Praha 8,180 00

Zpět na seznam