Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované otevřené klinické hodnocení fáze 3, podávání přípravku Ponatinib versus Imatinib dospělým pacientům s novš diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi
EudraCT number 2012-001355-38
Číslo protokolu AP24534-12-301
Zadavatel Ariad Pharmaceticals, Inc., 26 landsdowne Street, MA 02139 Cambridge, USA
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická myeloidní leukémie v chronické fázi
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 17.12.2012
Datum schválení MEK 12.12.2012
Datum zahájení
Datum ukončení 30.10.2013 (17.10.2013)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH
Ústav hematologie a krevní transfuze
Fakultní nemocnice Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika

Zpět na seznam