Detail klinického hodnocení

Název studie multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, v paralelních skupinách uspořádané, placebem kontrolované klinické hodnocení sledující účinnost a bezpečnost siponimodu (BAF312) s variabilní dobou léčby u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou
EudraCT number 2012-003056-36
Číslo protokolu CBAF312A2304
Zadavatel Novartis Pharma Services AG, lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Neurologie
Diagnóza sekundárně progresivní roztroušená skleróza
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 8.11.2012
Datum schválení MEK 20.9.2012
Datum zahájení 4.9.2013
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Brno, Neurologická klinika, Jihlavská 20, Brno
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z., Neurologické oddělení, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Neurologická klinika VFN v Praze a 1. LF UK, MS centrum, Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
Nemocnice Jihlava, Neurologické oddělení, Vrchlického 59, Jihlava, 586 33

Zpět na seznam