ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, hodnotiteli zaslepené, aktivně kontrolované, multicentrické hodnocení fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku APO-EPO oproti léku Procrit při podání intravenózně pacientům s anémií a stádiem 5 chronického onemocnění ledvin na hemodialýze, kteří v současné době nepodstupují substituční léčbu epoetinem.
EudraCT number 2011-005057-31
Číslo protokolu APO-EPO-02
Zadavatel APOTEX Inc., 150 Signet Drive, Toronto, Ontario, M9L 1T9, Canada
Indikační skupina
Diagnóza pacienti s anémií a stádiem 5 chronického onemocnění ledvin na hemodialýze
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 17.12.2012
Datum schválení MEK 14.2.2013
Datum zahájení 18.11.2013
Datum ukončení 18.12.2017
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Písek, Karla Čapka 589, 397 23 Písek
Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Nemocnice Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek

Zpět na seznam