ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená pilotní studie a aktivním komparátorem k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti LCQ908, samostatně a v kombinaci s fenofibrátem nebo přípravkem Lovaza u pacientů s těžkou hypertriglyceridémií
EudraCT number 2012-000872-40
Číslo protokolu CLCQ908C2201
Zadavatel Novartis Pharma services AG, Novartis Campus - Forum 1, Basel 4056 Switzerland
Indikační skupina
Diagnóza u pacientů s těžkou hypertriglyceridémií
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 13.11.2012
Datum schválení MEK 18.10.2012
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec 460 63
FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 150 06
VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 128 08

Zpět na seznam