ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení ke stanovení dávky sublinguálně podávaného alfentanilu za účelem zmírnění bolesti spojené s výkonem biopsie prostaty
EudraCT number 2011-001903-10
Číslo protokolu OX51-002
Zadavatel Orexo AB, Švédsko
Indikační skupina Nefrologie; urologie, sexuologie
Diagnóza bolest spojená s biopsií prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 4.10.2012
Datum schválení MEK 8.8.2012
Datum zahájení
Datum ukončení 4.9.2013
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Plzeň, Urologická klinika
Urologická ambulance, Olšanská 7, Praha 3
FNKV, Urologická klinika, Praha
Nemocnice Nový Jičín a.s., Urologické odd.
Krajská zdravotní a.s., Masarykova Nemocnice Ústí nad Laabem, o.z., Urologická klinika
FTN, Urologické odd., Praha
Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Urologické odd., Příbram

Zpět na seznam