ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Klinická studie hodnotící imunogenicitu, bezpečnost a reaktogenicitu 4-složkové chřipkové vakcíny GSK2321138A firmy GSK Biologicals u dětí, které se účastnily studie 115345
EudraCT number 2012-001230-34
Číslo protokolu 116023
Zadavatel GlaxoSmithKline Biologicals, Rue de I Institut, 89, Rixensart 1330 Belgium
Indikační skupina Očkování
Diagnóza chřipková vakcína
Zařazovaná populace Novorozenci (0 - 27 dnů)
Kojenci a batolata (28 dnů - 23 měsíců)
Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Muži
Ženy
Zdraví dobrovolníci
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 17.9.2012
Datum schválení MEK 20.8.2012
Datum zahájení 19.10.2012
Datum ukončení 2.9.2013
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Praktický lékař pro děti a dorost, Hrnčířská 1401/15, Lipník nad Bečvou 751 31
Praktický lékař pro děti a dorost, Nerudovo nám. 614, Ostrava 708 00
Praktický lékař pro děti a dorost, Budějovická 911, Tábor 390 02
Praktický lékař pro děti a dorost, Ruských legií 532, Jindřichův Hradec 377 01
Praktický lékař pro děti a dorost, Kladenská 53, Praha 6 160 00
Krajská nemocnice Náchod, Dětské odd., Purkyňova 446, Náchod 547 01
Praktický lékař pro děti a dorost, U Lékarny 306, Odolená Voda 250 70
Krajská nemocnice Děčín, Dětské odd., U Nemocnice 1, Děčín 405 01
Krajská nemocnice Pardubice, Dětské odd., Kyjevská 44, Pardubice 532 02
Biovomed, U Koruny 1173, Hradec Králové 500 02

Zpět na seznam