Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická prospektivní studie hodnotící trvání molekulární remise u chronické myeloidní leukemie po vysazení TKI
EudraCT number 2011-000440-22
Číslo protokolu EURO-SKI01
Zadavatel FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00 ČR
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická myeloidní leukemie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 26.6.2012
Datum schválení MEK 25.7.2012
Datum zahájení 11.4.2013
Datum ukončení 22.12.2017 (21.11.2017)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Plzeň-hematolog.onkolog. odd
FN Olomouc-hemato-onkolog.klinika I.P. Pavlova
FNKV, Šrobárova 50, Praha 100 34
ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, Praha 128 20
FNHK, Sokolská 408, Hradec Králové 500 05
FN Brno, IHOK, Jihlavská 20, Brno 625 00

Zpět na seznam