ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, randomizované, klinické hodnocení fáze III přípravku Inotuzumab Ozogamycin v porovnání s jinou terapií zvolenou zkoušejícím lékařem u dospělých pacientů s recidivující nebo refrakterní CD-22 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)
EudraCT number 2011-005491-41
Číslo protokolu B1931022
Zadavatel Pfizer Inc., 235 East 42 nd Street, New York, NY 10017 USA
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza u dospělých pacientů s recidivující nebo refrakterní CD-22 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 16.5.2012
Datum schválení MEK 27.6.2012
Datum zahájení 15.11.2012
Datum ukončení 4.1.2017
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Královské Vinohrady, Interní hematolog. klinika, Šrobárova 50, Praha 10
FN Olomouc, hemato-onkolog. klinika-I.P. Pavlova 6, Olomouc (již neprobíhá)
FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika, Jihlavská 20, Brno 625 00
FNHK, II. interní klinika - odd. klinické hematologie, Sokolská 581, 500 05
ÚHKT, U Nemocnice 2, Praha 2 128 20 (již neprobíhá)

Zpět na seznam