Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická studie fáze II sledující bezpečnost a účinnost kombinace ofatumumabu a bendamustinu u pacientů s dosud neléčenou nebo relabovanou chronickou lymfocytární leukémií (CLL)
EudraCT number 2011-005178-43
Číslo protokolu OMB115991
Zadavatel GlaxoSmithKline Research & Development Limited, UK
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza realabovaná chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 18.1.2012
Datum schválení MEK 8.2.2012
Datum zahájení 28.3.2012
Datum ukončení 11.2.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH VFN, I. interní klinika, Praha
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
FN Hradec Králové, 2. interní klinika odd. klinické hematologie
FN Brno, IHOK

Zpět na seznam