ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Ranodmizované otvřené klinické hodnocení 2. fáze porovnávající přípravek MM 121 v kombinaci s Paklitaxelem a Paklitaxel samotný u pacientek s nádory vaječníku v pokročilém stadiu rezistentními/ vůči platině/ odolávajícími dosavadní léčbě
EudraCT number 2011-003576-36
Číslo protokolu ARD11586 (MM-121-04-02-08)
Zadavatel Merrimack Pharmaceuticals, USA
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza nádor vaječníku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 16.4.2012
Datum schválení MEK 29.3.2012
Datum zahájení 13.7.2012
Datum ukončení 24.3.2015
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov o.z.
FN Olomouc
1. LF UK a VFN v Praze

Zpět na seznam