Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená, mluticentrická klinická stude fáze II s paralelními skupinami u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty po primární radikální prostatektomii léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa
EudraCT number 2011-004985-14
Číslo protokolu SP 003
Zadavatel Sotio, a.s., ČR
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 2.1.2012
Datum schválení MEK 11.1.2012
Datum zahájení 23.4.2012
Datum ukončení 3.7.2017
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
FN Plzeň, Urologická klinika
FN Královské Vinohrady, Radiologická a onkologická klinika, Praha 10
Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Urologické odd., Příbram
Masarykův onkologický ústav, Odd. urologické onkologie, Brno
Krajská zdravotní as.s., Masarykova nemocnice, Urologické odd., Ústí nad Labem
FN Olomouc, Komplexní onkologické centrum
FN Olomouc, Urologická linika FN
N Na Bulovce, Ústav radiační onkologie UK 1. LF a FN Na Bulovce, Praha
Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Zpět na seznam