Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami s metastatickým karcinomem prostaty léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie připravkem DCVAC/PCa v kombinaci s hormonální terapií
EudraCT number 2011-004986-34
Číslo protokolu SP002
Zadavatel
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza metastatický karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 29.12.2011
Datum schválení MEK 11.1.2012
Datum zahájení 5.3.2012
Datum ukončení 12.8.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH KNTB a.s., Onkologické centrum, Zlín
FTN, Urologické odd., Praha
Nemocnice České Budějovice, Urologické odd.
KN Liberec, Urologické odd.
Oblastní nemocnice Příbram a.s., Urologická klinika
FN Plzeň, Urologická klinika
Masarykův onkologický ústav, Odd. urologické onkologie, Brno
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice, Urologické odd. Ústí nad lĹabem
FN Olomouc, Komplexní onkologické centrum FN Olomouc
FN Na Bulovce, Urologické odd., Praha
FN Na Bulovce, Ústav radiační onkologie UK 1. LF a FN Na Bulovce, Praha
Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
FN Olomouc, Urologická klinika FN a Univerzity Palackého v Olomouci

Zpět na seznam