Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty vysokého rizika po primární radioterapii léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa
EudraCT number 2011-004967-65
Číslo protokolu SP004
Zadavatel Sotio a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7 - Holešovice 170 00 ČR
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 28.12.2011
Datum schválení MEK 11.1.2012
Datum zahájení 28.3.2012
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 180 81 ČR

Zpět na seznam