Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa
EudraCT number 2011-004735-32
Číslo protokolu SP001
Zadavatel SOTIO a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7 - Holešovice 170 00 ČR
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 28.12.2011
Datum schválení MEK 11.1.2012
Datum zahájení 24.2.2012 (5.3.2012)
Datum ukončení 26.4.2017 (20.2./2017)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Motol, Komplexní onkologické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 150 06-koordinující centrum

Zpět na seznam