ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, multicetrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie porovnávající chemoterapii s trastuzumabem a placebem oproti chemoterapii s trastuzumabem a pertuzumabem jako podpůrnou léčbu u pacientů s operabilním HER2-pozitivním primárním karcinomem prsu
EudraCT number 2010-022902-41
Číslo protokolu BIG 4-11/BO25126/TOC4939g
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124 Basel 4070 Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza rakovina prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 24.10.2011
Datum schválení MEK 14.12.2011
Datum zahájení 6.6.2012
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Pardubická krajská nemocnice a.s., Odd. klinické a radiační onkologie, Kyjevská 44, Pardubice 532 03
FN v Motole, Radioterapeuticko-onkologické odd., V Úvalu 84, Praha 150 06
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Žlutý kopec 7, Brno 656 53
FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581 500 05
FN Olomouc, Onkologická klinika, I.P.Pavlova 6 Olomouc 775 20

Zpět na seznam