Detail klinického hodnocení

Název studie Alogenní transplantace kmenovými buňkami u dětí a mladistvých v léčbě chronické myeloidní leukémie
EudraCT number 2008-000569-50
Číslo protokolu CML-SCT
Zadavatel St Anna Kinderkrebsforschung, Kinderspitalgasse 6 Vienna 1090 Austria
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza chronická myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 4.10.2011
Datum schválení MEK 1.6.2011
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Motol, odd. dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84 150 06 ČR

Zpět na seznam