Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie účinnosti natalizumabu na snižování míry zhoršování postižení u subjektů se sekundární progresivní roztroušenou sklerózou
EudraCT number 2010-021978-11
Číslo protokolu 101MS326
Zadavatel Biogen Idec Ltd., UK
Indikační skupina Neurologie
Diagnóza roztroušená skleróza
Zařazovaná populace
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 4.11.2011
Datum schválení MEK 2.12.2011
Datum zahájení 5.4.2012
Datum ukončení 4.11.2015 a 22.6.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Hradec Králové, Neurologická klinika
FN Olomouc, Neurologická klinika
VFN Praha , RS Centrum, Neurolgická klinika, Praha 2
Pardubická krajská nemocnice a.s., MS centrum - neurologická klinika, Pardubice
FN Královské Vinohrady Praha , Neurologická klinika
FN u Sv. Anny v Brně, Brno

Zpět na seznam