ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, dvouramenné, randomizované, otevřené klinické hodnocení pro porovnání funkce ledvin u stabilních příjemců transplantovaného srdce, kterým byla podávána imunosupresivní léčba na bázi Advagrafu? spolu s everolimem nebo bez everolimu
EudraCT number 2010-022941-72
Číslo protokolu PMR-EC-1503
Zadavatel Astellas Pharma Europe Ltd., Lovett House, Lovett Road, Staines, Middlesex, TW18 3AZ United Kingdom
Indikační skupina Transplantace (orgánů)
Diagnóza transplantace srdce
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 12.4.2011
Datum schválení MEK 31.5.2011
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH I. interní kardiologická klinika, FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno 656 91
Kardiocentrum, IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 140 21

Zpět na seznam