ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Celosvětová, multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, paralelní a placebem kontrolovaná 12ti týdenní studie k hodnocneí účinnosti a bezpečnosti niacinu/laropiprantu s protrahovaným uvolňováním (ER) podávaného jako doplněk k probíhající terapii zaměřené na korekci hladiny lipidů u pacientů s primární nebo smíšenou dyslipidemií
EudraCT number 2010-021627-27
Číslo protokolu MK-0524A-133
Zadavatel Merck Sharp & Dohme Corp., USA
Indikační skupina Diabetologie
Diagnóza primární nebo smíšená dyslipidemie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 7.4.2011
Datum schválení MEK 14.2.2011
Datum zahájení 30.5.2011
Datum ukončení 11.1.2013
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná interní ambulance, Petra Voka 159, Soběslav
Poliklinika Lípa, Kardiologie a interní odd., Seydlerova ul., Praha 5
Lékařský dům Ormiga, Koterova 5546, Zlín
NZZ Centrum pro léčbu diabetu a obezity, Dlouhá 34, Olomouc
Kardiologická ambulance, Husovo nám. 2347, Rakovník
FN u sv. Anny Brno
Jessenia, a.s., Nemocnice Beroun

Zpět na seznam