ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost 300 mg nebo 600 mg nitrožilního zanamiviru podávaného dvakrát denně ve srovnání se 75 mg perorálního oseltamiviru podávaného dvakrát denně v léčbě hospitalizovaných dospělých a dospívajících s chřipkou
EudraCT number 2010-021621-12
Číslo protokolu NAI114373
Zadavatel GlaxoSmithKline Research & Development Ltd, Uxbridge, U.K.
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza chřipka
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 31.1.2011
Datum schválení MEK 15.12.2010
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Infekční klinika, FN Hradec Králové
Anesteziologická kinika, FN Brno Bohunice
Infekční klinika, FN Bulovka, Praha 8
Klinika infekčních chorob, FN Brno Bohunice

Zpět na seznam