Detail klinického hodnocení

Název studie Adaptativní, srovnávací, randomizovaná, multicentrická studie fáze Ib s paralelními skupinami srovnávající podkožně (SC) a nitrožilně (IV) podávaný rituximab v kombinaci s chemoterapií (fludarabin a cyklofosfamid) u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL)
EudraCT number 2010-021380-32
Číslo protokolu BO25341
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Švýcarsko
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukémií
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 28.12.2010
Datum schválení MEK 18.2.2011
Datum zahájení 16.5.2011
Datum ukončení 9.11.2017 (9.10.2017)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
I. interní klinika hematoonkologie VFN a I. LF UK, VFN Praha 2
IV. interní hematoonkologická klinika - oddělení klinické hematologie, FN Hradec Králové

Zpět na seznam