ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení III. fáze porovnávající přínos AMG 386 a paklitaxelu 1 x týdně oproti kkombinaci placeba a paklitaxelu 1 x týdně v léčbě žen s rekurentním na platinu částečně senzitivním, nebo rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníku, primárně peritoneálním karcinomem, nebo karcinomem vejcovodu
EudraCT number 2010-019821-32
Číslo protokolu 20090508
Zadavatel Amgen Inc., Thousand Oaks, USA
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom vaječníku, vejcovodu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 3.1.2011
Datum schválení MEK 16.11.2010
Datum zahájení 27.5.2011
Datum ukončení 15.12.2016 (30.11.2016)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Gynekologicko-porodnická klinika, FN v Motole, Praha 5
Masarykův onkolog. ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Gynekologicko-porodnická klinika, VFN, Praha 2
Gynekologicko-porodnická klinika, FN Brno

Zpět na seznam