Detail klinického hodnocení

Název studie Studie fáze III srovnávající léčbu kombinovanou imunochemoterapií s bendamustinem a rituximabem (BR) s imunochemoterapií s fludarabinem, cyklofosfamidem a rituximabem (FCR) u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfatickou leukémií (CLL).
EudraCT number 2007-007587-21
Číslo protokolu 994
Zadavatel GCLLSG-Dept.of Internal Medicine I, University Hospital Cologne, GERMANY
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická lymfatická leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 14.10.2010
Datum schválení MEK 1.10.2010
Datum zahájení 28.3.2011
Datum ukončení 15.2.2018
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Hradec Králové, hematoonk.kl. (již neprobíhá)
VFN, I.interní klinika-hematologie
FN Olomouc, hemato-onk.klinika
FN Královské Vinohrady, odd.kl.hematologie (již neprobíhá)
FN Brno, Interní hemato-onk.kl. (již neprobíhá)

Zpět na seznam