Detail klinického hodnocení

Název studie Alogenní transplantace kmenovými buňkami u dětí a mladistvých s akutní myeloblastickou leukémií
EudraCT number 2007-004517-34
Číslo protokolu AML SCT-BFM 2007
Zadavatel Hannover Clinical Trial Center GmbH, Hannover, Germany
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza děti a mladiství s akutní myeloblastickou leukémií
Zařazovaná populace Novorozenci (0 - 27 dnů)
Kojenci a batolata (28 dnů - 23 měsíců)
Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 14.9.2010
Datum schválení MEK 7.4.2010
Datum zahájení 2.3.2011
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Oddělení pediatrické hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

Zpět na seznam