ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Evropská multicentrická randomizovaná studie k posouzení rizika ischemicko/reperfuzního poškození štěpu u diabetických pacientů po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu srovnávající dvě skupiny příjemců, kdy jedné skupině je peroperačně podán samotný N-acetylcystein a druhé N-acetylcystein a antitrombin III.
EudraCT number 2007-003728-39
Číslo protokolu Euro SPK 003
Zadavatel Centre Hospitalier Universitaire de Liége, Liége, Belgium
Indikační skupina Transplantace (orgánů)
Diagnóza transplantace ledviny a pankreatu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 19.10.2010
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Klinika diabetologie CD IKEM, Praha

Zpět na seznam