Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze III - udržovací léčba ofatumumabem oproti žádné další léčbě u osob s relapsem chronické lymfocytární leukémie (CLL) s dobrou odpovědí na indukční léčbu
EudraCT number 2009-012518-39
Číslo protokolu OMB112517
Zadavatel Novartis Pharma Service AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukémie (CLL)
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 17.2.2010
Datum schválení MEK 3.3.2010
Datum zahájení 6.10.2010
Datum ukončení 7.2.2018
Poznámka Studie ukončena předčasně zadavatele z důvodů ne bezpečnosti , ale během interim analýzy dosaženo požad. cíle dříve.
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Pelhřimov-Odd. hematologie a transf.
Hematoonkolog. klin. FN Olomouc
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
I. interní klinika, VFN, Praha 2 (již neprobíhá)
2. interní klinika oddělení klinické hematologie, FN Hradec králové
Oddělení klinické hematologie, FN KV, Praha 10 (již neprobíhá)

Zpět na seznam