ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná, srovnávací, multicentrická studie, fáze II porovnávající účinnost a snášenlivost olaparibu přidaného ke kombinaci karboplatiny a paklitaxelu v porovnání se samotnou kombinací karboplatiny a paklitaxelu u pacientek s pokročilým serózním nádorem vaječníků citlivým na platinu
EudraCT number 2009-015970-36
Číslo protokolu D0810C00041
Zadavatel AstraZeneca AB, Sodertalje, Švédsko
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza serózní nádor vaječníků
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 1.2.2010
Datum schválení MEK 6.1.2010
Datum zahájení 23.2.2010
Datum ukončení 30.7.2014
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Gynekologicko-porodnická klinika, FN Brno
1. LF UK, Onko-gynekologické centrum, klinika porodnictví, VFN, Praha 2
Onkologická klinika
FN Hradec Králové -Porodnická a gynekolog. klinika
Masarykův onkologický ústav, Brno

Zpět na seznam