ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Hodnocení bezpečnosti a imunogenity chřipkové pandemické kandidátní vakcíny (GSK2340272A) společnosti GlaxoSmithKline Biologicals u dětí ve věku 3-9 let
EudraCT number 2009-015960-32
Číslo protokolu 113810 FLU D-PAN H1N1-AS03-025
Zadavatel GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgie
Indikační skupina Očkování
Diagnóza chřipka
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Muži
Ženy
Zdraví dobrovolníci
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 26.11.2009
Datum schválení MEK 12.10.2009
Datum zahájení 7.12.2009
Datum ukončení 2.2.2011
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Dětské oddělení, Nemocnice, U Nemocnice, Děčín
Mephacentrum, a.s., Opavská, Ostrava (již neprobíhá)
Praktický lékař pro děti a dorost, Kladenská , Praha 6
FN Hradec Králové, Sokolská, Hradec Králové
Praktický lékař pro děti a dorost, Velká Michalská, Znojmo
Dětské oddělení, Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská, Pardubice

Zpět na seznam